*** KONKURS ***

Na osnovu člana 73. Statuta Predškolske ustanove “Naše dete” u Zubinom Potoku, raspisuje se: KONKURS ZA PRIJEM DECE U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA RADNU 2019/2020. GODINU   Konkurs za pripremno predškolski program, raspisuje se za decu rođenu od 01.03.2013.-01.03.2014.godi