Dobro nam došli!

Hvala Vam najlepše za vaše vreme, pažnju i interesovanje, posvećene našoj internet prezentaciji. Srdačno Vas pozivamo da posetite i neodvojive i sastavne sadržaje naše vaspitno obrazovne ustanove u opštini Zubin Potok. Najlepše se zahvaljujemo divnim roditeljima koji su nam ukazali poverenje, što je za nas velika čast i dragocenost.

Pozdravljamo Vas snagom pouke da je bogatstvo u radu, da je rad so životu i da su ljudi jedni drugima najvredniji dar.

  • Mi obasipamo vašu decu iskrenom ljubavlju
  • Prirodna i korisna ishrana deci pruža deci zdrav rast
  • Mozgalice su najinteresantniji način učenja
  • Naše ustanove se nalaze na veoma povoljnim lokacijama
nase-dete-o-nama-cilj
nase-dete-o-nama-cilj

Naš cilj

Predškolska ustanova “Naše dete” svoj rad vidi kroz uvažavanje unikatne autentičnosti svakog deteta. Potstičemo ostvarivanje kompletnih potencijala svakog od njih, uz otvorenu i obostranu saradnju ustanove i porodica.

Primenjujemo nove i zanimljive edukativne metode.
Učenje
Posvećujemo Vašoj deci apsolutnu pažnju i brigu
Igra
Zdrava hrana kuvana je s ljubavlju za našu decu.
Hrana

Drugarstvo

Prijateljstvo je tanka žica, prekuniti se moze lako, sastaviti se opet daje, ali čvor ostaje.

Igre

Kod odgajanja dece glavna je stvar da im se srce oplemeni društvenim igrama i zabavom.

Stručnost

Kvalifikovano osoblje ustanove doprineće umnom uzdizanju Vašeg deteta.

Edukacija

Obrazovanje je mogućnost da slušate bilo šta, a da pri tome ne izgubite živce ili samokontrolu.

Iskustvo

Biti pobeđen je bolno, ali korisno iskustvo bez koga se nikad ne postaje odrastao ni odgovoran.

Učenje

Ne uči, nego izmišljaj to što je nezamislivo. Budućnost će dokazati da smo imali pravo.

Predškolska ustanova ,, Naše dete“ je osnovana i počela sa radom 1. 9 . 1988.god. u namenski izgrađenom objektu u Zubinom Potoku, kapaciteta 130-o dece. Godine 1998 je proširen kapacitet za još 50-o dece. Nakon nekoliko godina, decembra 1991.g.je kupljen privatni objekat u naselju Velji Breg za potrebe PU kapaciteta 30-o dece. Početkom 2003. god. SO Zubin Potok ustupila je PU na korišćenje objekat u selu Zupče kapaciteta 40-o dece. Zbog potreba obaveznog PPP od 1.9.2006.g. OŠ Petar Kočić ustupila je prostor PU kapaciteta 20-oro dece. Delatnost PU se sada odvija u 4 objekta sa ukupnim kapacitetom od 270-oro dece.
Objekti Zubin Potok, Zupče i Velji Breg su propisno ograđeni a dvorišta su uređena, opremljena rekvizitima za fizičke aktivnosti i igru dece.Zbog migracije stanovništva iz seoskih područja kapacitet objekta u Zubinom Potoku unazad nekoliko godina nemože da primi svu prijavljenu decu i zato postoji lista čekanja. Kapaciteti objekata u Zupču, Veljem Bregu i Brnjaku nisu popunjeni. U objektima Zubin Potok i Zupče odvija se celodnevni boravak dece i PPP dok se u objektima Velji Breg i Brnjak odvija samo PPP.

Predškolska ustanova obavlja svoju delatnost u specifičnim uslovima. Specifičnost se ogleda u sledećem:
– udaljenost objekata od sedišta ustanove od 5 do 18km,
– organizacija rada i radnog vremena zaposlenih,
– manji broj dece u grupama van sedišta ustanove,
– nedovoljan kapacitet u objektu Zubin Potok.

Pored navedenog za objekat u Zubinom Potoku specifično je i to što je sve više roditelja zainteresovano za produženim boravkom školske dece, popodnevnom smenom i drugim raznovrsnim programima i uslugama. U saradnji sa Lokalnom zajednicom i Centrom za socijalni rad Ustanova pruža podršku deci sa posebnim potrebama i deci iz socijalno ugroženih porodica putem oslobađanja troškova za boravak. Interesovanje roditelja za smeštaj dece u PU je sve veće tako da je obuhvat dece mlađeg uzrasta oko 70% a predškolskog 100%.

U svim objektima ustanove su obezbeđeni uslovi za kvalitetnu realizaciju vaspitno-obrazivnog rada. U svim objektima su obezbeđeni zdrvstveno-higijenski uslovi. Objekti imaju kvalitetno parno grejanje ( Zubin Potok, Zupče i Velji Breg ) kao i alternativno grejanje u objektu Brnjak termo peć i peć na drva.

Objekti Zubin Potok i Zupče gde je organizovan celodnevni boravak imaju kompletno opremljene kuhinje, Velji Breg čajnu kuhinju gde deca koriste samo jedan obrok. Objekat u Brnjaku takođe ima sopstvenu kuhinju gde se priprema samo jedan obrok ali zbog udaljenosti od Zubinog Potoka i transporta namernica u toj kuhinji se svakodnevno mesi i hleb. Svi objekti poseduju odgovarajuću opremu, neophodna didaktička sredstva, igračke, materijal za rad sa decom, stručnu literaturu za vaspitače i dr. (ali ne i u dovoljnim količinama). Veliki problem za normalno odvijanje delatnosti predstavlja nam česta nestašica struje i vode. Na realizaciji vaspitno-obrazivnih sadržaja rade direktor,pedagog,vaspitači, medicinske sestre-vaspitači i pedagoški asistenti.

Od kolevke pa do groba najlepše je školsko doba

Utisci zadovoljnih roditelja