posebni-programi-i-radionice-2

Škola engleskog jezika – dva puta nedeljno po sat vremena. Deca od mlađeg i predškolskog uzrasta pevaju, recituju, glume, igraju, crtaju, popunjavaju radne listove – sve na engleskom. 

 

posebni-programi-i-radionice-1

Likovna i muzička radionica –  Škola plesa za predškolce – dečja muzika sa koreografijama (imitiranje životinja, instrumenata telom i pokretom), igre iz narodne tradicije, kao i moderan ples, valcer, samba…

 

posebni-programi-i-radionice-3

Nastava u prirodi- Naš vrtić  se razlikuje od drugih jer ima mogućnost nastave u prirodi. Koristimo prednosti okruženja da boravimo što više na čistom vazduhu- učimo dok nam se rumene obrazi. 

–„Dečije igre nekad’ i sad’“ – motoričke i društvene radionica „E baš hoću da se lepo ponašam“- zabavno je i lako                                                             biti fin uz časove lepog ponašanja.

Logopedske vežbe –            ako liba libi glize lep tu je nas logoped.

Likovni atelje –                       uz redovan program, stručni saradnik za likovnu umetnost organizuje visoko                                                                          kreativne radionice koristeći najraznovrsnije materijale i tehnike kroz grupni rad. Naš                                                          prostrani vrtić kao da je mali za toliko radova.

– „Nauka za decu“ –                  eksperimenti i ogledi. Sve te flašice, voda, ulje , mirisi…baš je zanimljivo.