Porodica Tomić

Drugarstvo, kreativnost, sjajni maskenbali i vrhunske priredbe, kao i domaći zadaci koji angažuju i mame i tate u izmišljanju stvari i igara. Svaki dan u “Našem detetu” je sjajan dan.

Porodica Ristić

Omogućavanje individualnog razvoja deteta kroz kretivno osmišljene aktivnosti koje dovode do razvoja samopuzdanja, tolerancije, postovanja različitosti i svega onoga što je potrebno da se razvije kao jedinka spremna za buduće školske aktivnosti.