U vrtić se upisuju deca od 1 do 6 godina, odnosno, do polaska u školu.

Period adaptacije, zajedno sa roditeljem, traje 5 dana.

Nudimo vam sledeće mogućnosti boravka:

  • Boravak sa doručkom i ručkom (od 6 – 16h)
  • Skraćeni boravak bez ručka (do 11:30h)

.

sl3-450x450

Pri upisu u vrtić:

  • popunjavate ZAHTEV  kojim nama obezbeđujete korisne informacije o vašem detetu, vama i porodici uopšte
  • potpisujete ugovor sa ustanovom
  • prilažete lekarsko uverenje
  • prilažete kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.
slika-400x400-2

Dete koje je srećno i uklapa se u kolektiv vrtića  sposobno je  da učestvuje u aktivnostima tokom dana, stoga je veoma važno da u kooperaciji sa vama, roditeljima, pripremimo dete za polazak u vrtić i da mu pomognemo da se oseća sigurno i prijatno u kolektivu. Neka deca se na novo okruženje navikavaju mnogo brže i lakše nego druga, pa vam stoga nudimo mogućnost postepenog uvođenja deteta u vrtić.

To znači da ako ste dete, na primer, upisali od prvog oktobra, postepeno zajedno sa njim počnete da dolazite u septembru kako bi se vaše dete upoznalo sa okruženjem i drugom decom. Mi želimo da se dete oseća sigurno i sretno u vašem odsustvu, da prepozna druge odrasle osobe kao autoritet, pomoć i prijatelje i da bude sposobno da kasnije sa vama deli sve ono što je proživelo u vrtiću. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da vaše dete oseti da se i vi osećate prijatno u vrtiću, kao i u kontaktu sa ostalim odraslim osobama.